Thụ động ngũ sắc

Hiển thị tất cả 3 kết quả

 • Ecozy 529 – COVENTYA

  Liên hệ

  – Ecozy 529 tạo lớp màng bảo vệ thu được trên kẽm là màu vàng – xanh hoặc hơi ánh kim theo điều kiện hoạt động. Eco-zy 529 đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt nhất về tính chống ăn mòn ngay cả sau khi bị sốc nhiệt ở 120-150 °C. – Sử dụng cho mạ kẽm quay và mạ kẽm treo. – Thành phần và điều kiện hoạt động: Eco-zy 529: 60 – 100 ml/l pH: 1,8 – 2,2 Nhiệt độ: 20 – 30 oC Thời gian ngâm: 30 – 50 giây. Thời gian ngâm phụ thuộc vào sản phẩm và màu sắc yêu cầu.
 • Hesopas KT 200 – DR. HESS

  Liên hệ

  – Sản phẩm dựa trên cơ sở Cr III. – Đáp ứng được yêu cầu ngành công nghiệp oto chịu sốc nhiệt ở 120 0C trong 24h thậm chí có thể chịu sốc nhiệt ở 2100C trong 3h mà màu sắc không thay đổi đáng kể. Tuy nhiên khả năng chống ăn mòn giảm. – Điều kiện: nồng độ: 80-120 ml/L nhiệt độ: 20-40 0C thời gian: 30-70 s pH: 1.8-2.2
 • Nơi nhập dữ liệu

  Lanthane 316 – COVENTYA

  Liên hệ

  – Sản phẩm dựa trên cơ sở Cr III. – Sử dụng cho mạ kẽm kiềm và kẽm axit. – Áp dụng cho cả mạ quay và mạ treo. – Tạo ra màu vàng nhạt nếu sử dụng với nồng độ thấp (100ml/L) – Điều kiện nồng độ: 170-230 ml/L pH: 1.8 – 2.2 nhiệt độ: 20-30 oC thời gian: 45-120 s